Ceny

Ceny jsou sjednávány vždy individuelně s ohledem na daný případ. Vždy se řídíme dohodou mezi námi (advokátem) a Vámi (klientem) za poskytnuté služby, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytovaných advokátních služeb. Vždy Vám nabídneme ceny nižší než Vám nabídne konkurence, to znamená naše ceny se neřídí advokátním tarifem, zpravidla jsou nižší.

Dohodou může být odměna stanovena jako odměna hodinová, úkonová, paušální nebo podílová. Při prvotní konzultaci konkrétní záležitost Vás informujeme o předpokládaném rozsahu práce a s tím spojenými náklady.