Naše kancelář

Právní kancelář se specializuje na právo rodinné, obchodní, občanské a trestní. Jsme schopni nabídnout Vám právní servis i z oblasti insolvence, vymáhání pohledávek a advokátní úschovy.  Advokátní úschova je úschova peněz na depozitní účet u nás, u advokáta. Poskytujeme zastupování před všemi soudy v ČR a jinými správními orgány, např. zastupování v přestupkovém řízení, zastupování v exekučním řízení, zastupování v rozhodčím řízení.

Spolupracujeme se soudními znalci, exekutory a dalšími odborníky. V případě obchodního práva spolupracujeme také s Vaší účetní či daňovým poradcem.