Otevírací doba

Pondělí-Pátek

Liberec

Nejlepší právníci z Liberce

Právník Liberec

Nabízíme komplexní pomoc v oblasti práva. Zkušenosti jsme získali v advokátních kancelářích a také v obchodních korporacích. Specializujeme se na všechny oblasti práva. Vyslechneme Vás a postaráme se o důkladnou analýzu případu. Potřebné dokumenty vyřídíme za Vás.

Pomůžeme také v záležitostech, které souvisejí s pracovním úrazem, onemocněním či nemocí z povolání a pomůžeme uplatnit nároky na odškodnění poškozených nebo pozůstalých z dopravních nehod.

Záruky advokátů z Liberce

Právní služby nabízíme českým i zahraničním společnostem, podnikatelům, fyzickým osobám a subjektům veřejné správy. Zaměřujeme se na individuální potřeby každého klienta. Ke každému problému přistupujeme nanejvýš komplexně.

Na základě zákona jsme povinni zachovat mlčenlivost o všech zjištěných skutečnostech. Pro výkon právních služeb jsme v rámci profesní odpovědnosti pojištění do výše 150 miliónů korun. Snažíme se docílit efektivního a pragmatického řešení.

Pro každého klienta vytváříme tým právníků, sestavený tak, abychom zajistili optimální odbornost a zkušenost, jakožto i vzájemnou zastupitelnost. Při poskytování služeb advokátní kancelář klade důraz na důsledné dodržování zákonů a norem. Chráníme zájem každého klienta a zachováváme důvěrné informace získané v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Tým našich advokátů usiluje o vytvoření velmi dobrých a trvalých pracovních vztahů s klienty, založených na loajalitě a vzájemné důvěře. V součinnosti s předními českými daňovými poradci, exekutory a notáři poskytujeme komplexní právní služby v širokém spektru. Pro klienty vedeme kancelář v anglickém i španělském jazyce.

Specializace právníků z Liberce

 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Pracovní právo
 • Správní právo

Členové advokátní kanceláře se dlouhodobě profilují zejména v oblasti korporátního práva, obchodně závazkového práva, insolvenčního práva, práva k energetice, právních vztahů k nemovitostem, stavebního práva, mezinárodního práva, ale i v oblasti veřejných zakázek či zastupování ve správních, soudních a rozhodčích řízeních před správními orgány a soudy.

Právní poradna Liberec

Advokátní kancelář Liberec působí v České republice již déle než patnáct let. Garantujeme absolutní diskrétnost. Rozsah činnosti zahrnuje široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí.

Klientům poskytujeme úplné a koordinované právní poradenství. Důkladně s Vámi projednáme situaci, v níž se nacházíte a navrhneme efektivní řešení. S námi na to nejste sami.

Náš tým právníků z Liberce je sestaven tak, aby byl schopen nabídnout právní služby na nejvyšší úrovni. Efektivní využití moderních technologií nám umožňuje poskytnout rychlou a kvalitní službu za co nejlepších podmínek.

Právní poradenství nabízíme fyzickým i právnickým osobám, a to buď v jednotlivých případech či na základě dlouhodobé smlouvy o poskytování právních služeb. Podle přání klienta lze služby v uvedeném rozsahu poskytovat rovněž v jazyce anglickém a španělském.

Naši advokátní kancelář najdete v Liberci. Chráníme práva našich klientů.

Právník Liberec.

V čem Vám pomůžeme?

Právní služby

 • Občanské a rodinné právo
 • Obchodní a pracovní právo
 • Trestní a správní právo

Občanské právo

Občanské právo je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví. V oboru občanského práva nabízíme sepisování, revize a rozbor smluv a dokumentů. Poskytujeme pomoc při překonání úskálí rozvodového řízení. Upravíme rodičovskou zodpovědnost k nezletilým dětem. Pomůžeme s vyřešením majetkoprávních sporů. Nabízíme účinnou pomoc při řešení rozličných situací, vyplývajících z občanskoprávních vztahů. Právníci z Liberce nabízí komplexní služby, včetně zastupování před soudy.

 • Sepsání, kontrola a revize smluv,
 • vymáhání pohledávek a podávání návrhů,
 • ústavní stížnosti,
 • dědické právo,
 • sousedské vztahy, bytové právo a nájemní vztahy,
 • zástavní a zadržovací právo,
 • věcná břemena,
 • odpovědnost za škodu, ochrana osobnosti.

Rodinné právo

Specializujeme se na úpravu poměrů k nezletilým dětem, určení výše výživného a vypořádání společného jmění manželů. Poradíme, jak postupovat při rozvodu a jaký druh rozvodového řízení zvolit. Připravíme dohodu, sepíšeme žalobu. Našim cílem je nalézt ideální řešení.

 • Příprava dokumentů a podání návrhů,
 • vypořádání společného jmění manželů,
 • spory v oblasti výživného pro děti,
 • úprava styku mezi rodiči a dětmi,
 • zastupování při rozvodech.

Právník Liberec.

Jak to probíhá?

Právní servis
co nabízíme?

Konzultace

Poskytujeme právní služby pro klienty z Liberce. V advokátní kanceláři pracují vyškolení právníci, kteří jsou připraveni hájit Vaše práva. Stavíme na osobním přístupu ke klientům podloženém znalosti a zkušenostmi v oblasti práva. Vyslechneme si Váš problém a pustíme se do detailní analýzy Vašeho případu. Právník Liberec.

Podmínky

Právníci z Liberce se postarají o důkladnou analýzu případu. Jsme důslední. Společně najdeme efektivní řešení. Vysvětlíme Vám, jaká máte práva a povinnosti. Projednáme následující kroky. Přizpůsobíme se Vašim časovým možnostem. V případě potřeby si s Vámi sjednáme schůzku i mimo obvyklou pracovní dobu. Právník Liberec.

Realizace

Veškeré konzultace s klienty realizujeme zdarma. Snažíme se, aby naše služby byly dostupné pro všechny. Pomůžeme Vám v těžkých chvílích. Jsme s Vámi od začátku do konce. Právníci z Liberce zajistí komplexní právní služby. Konzultujeme s Vámi jednotlivé kroky. Průběžně klienty informujeme o změnách. Právník Liberec.

Pomoc ve všech oblastech práva

„Advokátní kancelář Liberec nabízí komplexní právní služby pro fyzické i právnické osoby.“

Právník Liberec.

Kontaktujte nás
Blog

Nejnovější články

20

08

Rozvodový právník Sporný a nesporný rozvod manželství

Článek se věnuje oblasti sporného a nesporného rozvodu manželství.

Číst dále
20

08

Rozvodový právník Společná péče – kdy je……

Společná péče je další z možností, jak upravit poměry k nezletilému dítěti. Jak společné péče dosáhnout? A kdy naopak není vhodná?

Číst dále
20

08

Rozvodový právník Co je a co není……

Tento článek analyzuje skutkovou podstatu trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí v souvislostech domácího násilí, zejména s ohledem na důležitou judikaturu v těchto věcech.

Číst dále