Pro firmy

Poskytujeme právní poradenství velkým firmám, které jsou významným hráčem na trhu realit, financí, obchodu i výroby.

Slide 1

Jak převést firmu

Pomáháme našim partnerům, jak správně převést firmy z ciziny do ČR resp. do Evropy a opačně. Máme zkušenosti s převodem mezi všemi kontinenty.

Výzvy nám nenahánějí strach

Zastupujeme firmy při arbitrážích se státní správou či se státy. Zkušenosti, které jsme v několika uplynulých dekádách nabrali, zúročíme do posledního detailu!

Trestní právo

Hledám advokáta v trestním právu? Tuto otázku si již nemusíte pokládat. Máme specializované oddělení na občanské právo hmotné i na občanské právo nehmotné. Poradíme se se vším z generální praxe na jedničku.

Nehledejte kompromis

Naše ceny nejsou nejnižší, ale také nejsou nejvyšší. Pohybujeme se v průměrných cenách služeb, s tím rozdílem, že my poskytujeme služby, které se Vám ve finále mnohonásobně vyplatí!

Můžete si hodit mincí a čekat, jaký bude výsledek - nebo si můžete sednout s námi ke stolu a najít řešení. Nevím, co vše na světě nejde. Víme ale, že u nás slovo nejde je zakázané!


V oblasti pracovního práva poskytneme svoje služby a zkušenosti zaměstnancům i zaměstnavatelům. Firmám pomůžeme s vypracováním pracovních smluv všech typů, dohod o hmotné odpovědnosti i ostatních dohod týkajících se pracovního procesu a chodu firmy. Zaměstnaným občanům poskytneme radu související s jejich ukončením pracovního poměru s nárokem výplaty na odstupné. Pomůžeme s vymáháním dlužné částky i v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Oblast pracovního práva je jednou z oblastí, kde dochází k neustálým změnám a jen zkušený právník, který neustále sleduje tyto pracovněprávní předpisy, se dovede v této oblasti dobře orientovat. Pokud jste se rozhodli na území ČR podnikat, potřebujete se vybavit řadou úředních dokumentů a potvrzení k získání pracovního povolení nebo živnostenského oprávnění, veškeré služby spojené s tímto postupem vyřídí za Vás náš právník. Pomůže Vám s vyřízením povolení k pobytu, registrací na příslušném finančním úřadě, na správě sociálního zabezpečení i na zdravotní pojišťovně. Našimi klienty se mohou stát i občané, kteří potřebují právní zastoupení v jakékoliv fázi trestního řízení. V oblasti trestního práva lze pouze v trestním procesu závazně určit, že se stal určitý trestní čin, která osoba je z jeho spáchání odpovědná a jaké to pro ni bude mít právní důsledky. Jako prvotní provedeme konzultaci s předpodáním vysvětlení obviněného, budeme účastni při vyšetřovacích úkonech, zpracujeme návrh postupu v trestním řízení, zastoupíme obžalovaného před trestním soudem i v případném odvolacího řízení. Sepíšeme žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu, pokud budou splněny další podmínky dané zákonem. Součástí agendy právních služeb je správa pohledávek, to je distribuce předžalobních upomínek, zastupování v soudním řízení včetně řízení konkurzního a zastupování v exekučním řízení. Spolupracujeme s dalšími subjekty – notáři, exekutoři, daňoví poradci a soudní znalci. Naše právní služby poskytujeme v jazyce českém, anglickém a německém.

Partneři
Sídlo společnosti Praha
Virtuální sídlo firmy Praha
Sídlo živnosti Praha Zubař Pardubice
Hotel pro kočky Miacis
Praha sídla firem Zubař Pardubice
sídlo společnosti Praha Zubař Pardubice
Hotel pro kočky Miacis Zubař Pardubice
Zubař Pardubice